הוראת קבע בכרטיס אשראי

בחר תוכנית אחסון.
לאחר לחיצה על המשך תעבור לאתר מאובטח ליצירת הוראת קבע בכרטיס אשראי.
שירות לקוחות: 077-5030171

לסכום אחר מלא סכום בשקלים ולחץ על המשך.